ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
Ενηµερωθείτε 24ώρες το 24ωρο µε στοιχεία από το επίσηµο
κέντρο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για:
Γενική πρόγνωση καιρού της Ελλάδας για σήµερα, αύριο και για 3-6 ηµέρες
Τις θερµοκρασίες των µεγάλων Ελληνικών πόλεων
Τις θερµοκρασίες των κεντρικών Ευρωπαϊκών πόλεων
Τα ∆ελτία καιρού θαλασσών για τη ναυτιλία
∆ελτία επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων και θυελλωδών ανέµων